UNICEF wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni oraz do trwałego i niezakłóconego dostępu do pomocy humanitarnej

NOWY JORK/AMMAN, 24 października 2023 r. – W ciągu ostatnich 18 dni Strefa Gazy była świadkiem niszczycielskich ofiar śmiertelnych wśród swoich dzieci: według doniesień zginęło 2360 osób, a 5364 zostało rannych w wyniku bezlitosnych ataków, czyli według doniesień ponad 400 dzieci codziennie zabijani lub ranni. Ponadto według doniesień życie straciło ponad 30 izraelskich dzieci, a dziesiątki pozostają w niewoli w Strefie Gazy. Ten 18-dniowy okres to najkrwawsza eskalacja działań wojennych w Strefie Gazy i Izraelu, jakiej ONZ była świadkiem od 2006 roku.

Prawie każde dziecko w Strefie Gazy było narażone na głęboko niepokojące wydarzenia i traumę, naznaczone powszechnymi zniszczeniami, bezlitosnymi atakami, wysiedleniami i poważnymi niedoborami podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, woda i lekarstwa.

„Zabijanie i okaleczanie dzieci, uprowadzenia dzieci, ataki na szpitale i szkoły oraz odmowa dostępu pomocy humanitarnej stanowią poważne naruszenie praw dziecka” – stwierdziła Adele Khodr, dyrektor regionalna UNICEF na Bliski Wschód i Afrykę Północną. „UNICEF pilnie apeluje do wszystkich stron, aby zgodziły się na zawieszenie broni, umożliwiły humanitarnym dostęp i uwolniły wszystkich zakładników. Nawet wojny mają swoje zasady. Należy chronić ludność cywilną – zwłaszcza dzieci – i dołożyć wszelkich starań, aby ją oszczędzić w każdych okolicznościach”.

Na Zachodnim Brzegu również odnotowano alarmujący wzrost liczby ofiar – według doniesień życie straciło prawie stu Palestyńczyków, w tym 28 dzieci, a co najmniej 160 dzieci odniosło obrażenia. Jeszcze przed tragicznymi wydarzeniami z 7 października 2023 r. dzieci na Zachodnim Brzegu zmagały się już z najwyższym poziomem przemocy związanej z konfliktem od dwóch dekad, w wyniku czego w tym roku zginęło 41 dzieci palestyńskich i sześcioro dzieci izraelskich.

„Sytuacja w Strefie Gazy jest coraz większą plamą na naszym zbiorowym sumieniu. Wskaźnik zgonów i obrażeń dzieci jest po prostu oszałamiający” – stwierdził Khodr. „Jeszcze bardziej przerażający jest fakt, że jeśli napięcia nie zostaną złagodzone i jeśli nie zostanie dozwolona pomoc humanitarna, w tym żywność, woda, środki medyczne i paliwo, dzienna liczba ofiar śmiertelnych będzie nadal rosła”.

Paliwo ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania podstawowych obiektów, takich jak szpitale, zakłady odsalania i przepompownie wody. Na oddziałach intensywnej terapii noworodków przebywa ponad 100 noworodków, z których część przebywa w inkubatorach i jest zdana na wentylację mechaniczną, co sprawia, że nieprzerwane zasilanie jest sprawą życia i śmierci.

Cała populacja Strefy Gazy, licząca prawie 2,3 miliona ludzi, stoi w obliczu tragicznego i palącego braku wody, co ma poważne konsekwencje dla dzieci, które stanowią około 50 procent populacji. Większość systemów wodnych uległa poważnym uszkodzeniom lub przestała działać z powodu splotu czynników, w tym niedoborów paliwa i uszkodzeń istotnej infrastruktury produkcyjnej, uzdatniającej i dystrybucyjnej. Obecnie zdolność produkcyjna wody wynosi zaledwie 5 procent jej zwykłej dziennej produkcji.

Wrażliwe grupy ludności korzystają ze źródeł wody niezdatnej do picia, w tym wody o wysokim zasoleniu i wodzie słonawej ze studni rolniczych. Co gorsza, pięć oczyszczalni ścieków w Gazie zaprzestało działalności, głównie z powodu niedoborów paliwa, co doprowadziło do zrzutu do morza ponad 120 000 metrów sześciennych ścieków.

„Nagranie przedstawiające dzieci ratowane spod gruzów, ranne i znajdujące się w trudnej sytuacji, drżące w szpitalach w oczekiwaniu na leczenie, ukazuje ogromny horror, przez jaki te dzieci muszą przechodzić. Jednak bez pomocy humanitarnej śmierć w wyniku ataków może być końcem wszystkiego” góra lodowa” – powiedział Khodr. „Liczba ofiar śmiertelnych wzrośnie wykładniczo, jeśli inkubatory zaczną zawodzić, jeśli w szpitalach wygaśnie ciemność, jeśli dzieci w dalszym ciągu będą pić niebezpieczną wodę i nie będą miały dostępu do leków, gdy zachorują”.

Aby zareagować na trudną sytuację dzieci w Strefie Gazy, UNICEF wzywa do:

  • Natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni.
  • Otworzenia wszystkich przejść granicznych do Gazy, aby zapewnić bezpieczny, trwały i niezakłócony dostęp do pomocy humanitarnej, w tym wody, żywności, środków medycznych i paliwa.
  • Umożliwienia opuszczenia strefy Gazy pilnym przypadkom medycznym, w celu otrzymania krytycznej opieki zdrowotnej.
  • Poszanowania i ochrony infrastruktury cywilnej, takiej jak schroniska i szkoły, a także infrastruktura zdrowotna, elektryczna, wodna i sanitarna, aby zapobiec utracie życia cywilów i dzieci, wybuchom chorób oraz zapewnić opiekę chorym i rannym.

Źródło: UNICEF | Tłumaczenie maszynowe: Google Translator

By Jurek R1a

Freelancer, ochroniarz, wolnosciowiec, milosnik natury

Skomentuj