Category: Łączność

Łączność awaryjna, zapasowa. CB i krotkofalarstwo.