„Panuje powszechne błędne wyobrażenie, że każdy przepis i rozporządzenie, któremu ludzie podlegają jest “prawem”. Jednak jest wiele innych rodzajów prawa, którego ludzie przestrzegają nie wiedząc, że ich nie dotyczy. Innym błędem jest myślenie, że konstytucja daje nam nasze prawa. Innym błędem jest myślenie, że konstytucja daje nam nasze prawa. Konstytucja to nic więcej, jak zapis praw, które i tak już posiadamy.

Rodzimy się z niezbywalnymi prawami, “które otrzymaliśmy w tym ziemskim życiu” (moje subiektywne odczucie, ponieważ tekst oryginalny mówił, że te prawa otrzymaliśmy od Stwórcy. Stwórca mógł być jeden, mogło ich być wielu, tego sprawdzić się nie da.

Maritime Admiralty Law

To prawo morskie, zastępuje je prawo cywilne i obejmuje tylko tych, którzy dobrowolnie się na nie godzą. Z definicji prawo morskie to prywatne międzynarodowe prawo dotyczące stosunków prywatnych jednostek pływających po oceanie. Przyjrzyjmy się, jak i dlaczego formy prawne dotyczące korporacji, przedsiębiorstw i okrętów nałożono na żywe istoty ludzkie. Stało się tak poprzez formę magii słowa. Proste wypaczenie języka pozwoliło przekonać ludzi na całym świecie, że te międzynarodowe przepisy ich dotyczą.

Jednym z panujących współcześnie przekonań jest to, że potrzebujemy licencji, zezwoleń, rejestracji i innych dokumentów aby móc prowadzić pojazdy, używać publicznych dróg, budować, zakładać firmy czy przedsiębiorstwa itd. Niestety, ta wiara nie jest niczym podparta i jest błędna. Struktura tych wierzeń napędzana jest przez prawo morskie. Ten kodeks prawny pierwotnie stworzono do zarządzania statkami cumującymi w zagranicznych portach w celach importowo-eksportowych. Dotyczy spraw bankowych i handlowych, a nie cywilnych.

Gdy dany produkt wyładowuje się ze statku w zagranicznym kraju, to ten kraj bierze za niego odpowiedzialność wystawiając certyfikat. Ten certyfikat wyznacza datę “narodzin” produktu pod opieką danego kraju. Pomyślmy dlaczego wymaga się od nas certyfikatu urodzenia.

Słownik terminów bankowych określa certyfikat jako dokument potwierdzający prawo własności. A więc wszyscy posiadający certyfikat urodzenia z definicji są czyjąś własnością. Czyją własnością? Ludzie używani są jako zastaw dla innych krajów, bo USA są bankrutem. STANY ZJEDNOCZONE ogłosiły bankructwo 9 marca 1933 roku.

“KORPORACJA RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz prawie wszystkie kraje na świecie są również bankrutami.”

Jesteś korporacją

To wtedy rząd USA zaczął pożyczać pieniądze od prywatnej korporacji zwanej REZERWĄ FEDERALNĄ. Nie mając środków na spłatę długu, USA zaczęły jako zastawu używać OBYWATELI. Wszelkie świadectwa urodzenia czy ślubu są dosłownie kwitami sklepowymi. Przyjrzyj się podobieństwom paragonu ze sklepu, a świadectwa urodzenia. Oba zawierają datę wydania, numer seryjny, numer pokwitowania, opis produktu i podpis upoważnionego urzędnika, który zawiadamia odpowiednią agencję rządową.

Pomimo łatwej dostępności tych informacji większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że podlega prawu morskiemu. Dzieje się tak z powodu manipulacji językiem. Prawo morskie zmienia znaczenie słowa “Osoba” z naturalnej, żywej osoby, na korporację.

Prawa jazdy, dowody rejestracyjne, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia budowlane, pozwolenia na broń czy na pracę, dokumenty podatkowe, certyfikaty narodzin i zgonu, mandaty i wiele innych rodzajów dokumentów, które, jak kiedyś wierzono, były absolutnie konieczne mają zastosowanie tylko do OSÓB PRAWNYCH osób lub KORPORACJI.

Po podpisaniu takiego dokumentu, pośrednio oddajesz swoje konstytucyjne prawa i obniżasz swój status na bycie korporacją, o dokładnie tej samej nazwie, co twoje nazwisko. Jedynym, co odróżnia twoje prawdziwe nazwisko od nazwy korporacji, jest to, że nazwa KORPORACJI(FIRMY) pisana jest samymi wielkimi literami.

Jest to tzw. “Capitis Deminutio Maxima”. Zauważ, że na twoim prawie jazdy, świadectwie urodzenia, ubezpieczeniu i innych, widnieją same wielkie litery reprezentujące FIRMĘ o Twoim nazwisku, a nie Ciebie. KORPORACJA(FIRMA) jest tzw. OSOBĄ SZTYCZNĄ, a Ty jako istota ludzka jesteś osobą naturalną.

Oszustwo sięga głębiej,jeżeli chodzi chodzi o sądy. W sądzie są krzesła dla świadków za drewnianą barierą. Oskarżony musi przekroczyć tę barierę i stanąć po tej stronie gdzie siedzi POWÓD oraz SĘDZIA. Takie działanie symbolizuje wejście na statek. Teraz można działać na podstawie prawa morskiego.

SĘDZIA odgrywający rolę KAPITANA lub BANKIERA, odpowiada za ustanowienie równowagi między stronami. To dlatego każda SPRAWA SĄDOWA ma związek z pieniędzmi. KAPITAN zajmuje się wyłącznie dysputą bankowo-handlową. Gdy rachunki zostają wyrównane sprawa zostaje zamknięta.

Żeby nie podlegać w SĄDZIE PRAWU MORSKIEMU, które nie chroni Twoich praw, musisz unikać zgody, by reprezentować sztuczną osobę. Robisz tak stwierdzając, że jesteś osobą naturalną. Nie masz imienia ani nazwiska, ponieważ one oznaczają nazwę korporacji.

Przed SĄDEM, możesz poprosić o zaprotokołowanie Twojej honorowej przysięgi. Każdy SĘDZIA musi złożyć przysięgę, by praktykować PRAWO. Ale musisz jasno poinformować SĄD i PRZYSIĘGŁYCH, że SĘDZIA działa jako SĘDZIA, a nie jako BANKIER. Pamiętaj, że jesteś naturalną ziemską istotą ludzką. Nie rządzi Tobą nic oprócz Twojej Świadomości.

Niewolnicze prawo stanowione

Prawa tworzone są wewnątrz społeczeństwa. Społeczeństwo, które stworzyło współczesne PRAWO nazywamy SPOŁECZEŃSTWEM PRAWA. Ale najohydniejszym elementem całego tego oszustwa jest fakt, że nie jesteśmy częścią społeczeństwa prawa, więc ich PRAWO nas nie dotyczy. SĘDZIOWIE, PRAWNICY i ORGANY ŚCIGANIA są częścią społeczeństwa. W tym społeczeństwie stworzyli swój własny język, oszukańczo podobny do angielskiego. Mają swoje przepisy, akty i regulacje, które wyglądają jak PRAWO, ale odnoszą się tylko do osób z tego społeczeństwa.

To oznacza, że mandaty drogowe, ograniczenia wiekowe i wszystko oprócz niszczenia innych osób lub mienia, nie dotyczy osoby naturalnej. Prawa dotyczą tylko osób spośród społeczeństwa prawa. Gra, która się toczy jest iluzją.

Możesz po prostu wybrać, by otworzyć oczy i odzyskać wolność z którą się urodziłeś, a ograniczoną jedynie Twoją własną wyobraźnią. To tylko kilka przykładów zapewniających, że Twoje prawa są chronione. Jak dotąd najlepszą metodą obrony przeciwko tym oszustwom, jest świadomość przekrętów językowych i świadomość tego, jak formułujesz swoje wierzenia i koncepty.

“W RELIGII i POLITYCE ludzkie poglądy i przekonania, niemal zawsze pochodzą z niesprawdzonej drugiej ręki, od WŁADZ, które same nie badały sprawy, tylko przejęły poglądy od jeszcze innych, których opinie nie są warte złamanego grosza.” – Mark Twain.

Wszystkie rodzaje przekrętów językowych, odbijają się wewnątrz psychiki. Problem ludzkości polega obecnie na tym, że nie znamy Siebie. Mamy pracę od 8:00 do 16:00, dom, dzieci, rachunki, telewizję, hobby i sprawy codzienne i w końcu zaczynamy myśleć, że tym jesteśmy.

Z tego co można wyszukać w internecie KORPORACJA RZECZPOSPOLITA POLSKA, jest najprawdopodobniej fundacją lub korporacją uzależnioną od USA o numerze: POLAND REPUBLIC OF CIK#: 0000079312. Business Address: 233 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10016 48 22 694 5000 Mailing Address: MINISTRY OF FINANCE UL. SWIETOKRZYSKA 12 WARSAW POLAND R9 00916

Linki do samodzielnego sprawdzenia tych danych: 

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000079312

https://sec.report/CIK/0000079312 „

Źródło: globalna.info

By Jurek R1a

Freelancer, ochroniarz, wolnosciowiec, milosnik natury

Skomentuj