Technologia 5G w służbie czy przeciwko ludzkości?

Konsorcjum, w którego skład wchodzą Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego a liderem jest PIT-RADWAR Spółka Akcyjna otrzymało dofinansowanie w kwocie 51 754 490 zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Mikrofalowa broń obezwładniająca” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pod nazwą: „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

Wojsko i sieci 5G


W ramach projektu mają zostać zrealizowane zadania:
– Opracowanie urządzenia generującego wysokiej mocy impulsy promieniowania mikrofalowego (HPM), działającego na fali ciągłej w zakresie częstotliwości 70-95 GHz jako broń obezwładniająca siły żywej;
– Opracowanie systemu broni obezwładniającej;
– Badania biologicznych i medycznych skutków działania oraz poznanie skutków ubocznych oddziaływania tego typu promieniowania na organizmy żywe oraz na implanty;
– Opracowanie instrukcji medycznej oraz Norm Obronnych, dotyczących medycznych skutków działania impulsów MBO.
Projekt wystartował w 2014 i powinien zakończyć się w 2023 roku.

  1. https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/other/cele_szczegolowe_projektow_realizowanych_w_ramach_programu_strategicznego_-_kopia.pdf
  2. https://weka.pwr.edu.pl/badania/projekty

By Jurek R1a

Freelancer, ochroniarz, wolnosciowiec, milosnik natury

Skomentuj