Japońscy naukowcy opublikowali badanie ostrzegające przed możliwymi zagrożeniami związanymi z używaniem krwi od osób zaszczepionych przeciwko Covid szczepionkami mRNA. Apelują do pracowników służby zdrowia, aby byli świadomi tych zagrożeń.

Wiele krajów na całym świecie donosi, że szczepionki, takie jak te wykorzystujące zmodyfikowane mRNA kodujące białko kolca i nanocząsteczki lipidowe jako system dostarczania leków, spowodowały zakrzepicę poszczepienną i w konsekwencji uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego, a także różne choroby w prawie wszystkich narządach i układach, w tym w układzie nerwowym.

Jednak “należy również podkreślić, że omawiane tutaj kwestie dotyczą wszystkich przeszczepów narządów, w tym przeszczepów szpiku kostnego, a nie tylko produktów krwiopochodnych” – napisali naukowcy.

Podsumowały one główne obawy zidentyfikowane przez naukowców w związku ze stosowaniem produktów krwiopochodnych pochodzących od biorców takich szczepionek.

Zanieczyszczenie białkiem kolca

Białko kolca, które jest antygenem SARS-CoV-2, wiąże się z ryzykiem toksyczności, w tym wpływem na czerwone krwinki i agregację płytek krwi, tworzenie amyloidu i neurotoksyczność. Doniesiono również, że białko kolca może przenikać przez barierę krew-mózg. Dlatego konieczne jest usunięcie białka kolca pochodzącego z samej szczepionki z produktów krwiopochodnych.

Zanieczyszczenie agregatami amyloidowymi i mikroskrzepliami utworzonymi przez białka kolców

Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób agregaty amyloidowe i mikroskrzepliny utworzone z białek kolców przekształcają się w widoczne skrzepliny. Jednak po utworzeniu trudno jest usunąć agregaty amyloidu i dlatego muszą zostać usunięte z produktów krwiopochodnych. Wykazano również, że te agregaty amyloidu są toksyczne.

Nanocząstki lipidowe (“LNP”) i pseudourydynowane mRNA (tylko szczepionki mRNA)

W przypadku szczepionek mRNA, LNP i mRNA z pseudomoczem mogą pozostać we krwi biorców, jeśli krew zostanie oddana bez odpowiedniego okresu odroczenia po szczepieniu. LNP są silnie zapalne i stwierdzono, że same są zakrzepowe, co stanowi zagrożenie dla biorców transfuzji. Same LNP mają silne działanie adiuwantowe i niosą ze sobą ryzyko wywołania zespołu autoimmunologicznego wywołanego adiuwantem (“zespół AZJA”). Dodatkowym ryzykiem jest to, że jeśli pseudourydynowane mRNA zostanie włączone do krwi biorcy, gdy nadal jest upakowane w LNP, w organizmie biorcy może zostać wytworzone dodatkowe białko kolca.

Zanieczyszczenie zagregowanymi krwinkami czerwonymi lub płytkami krwi

Białko kolca powoduje agregację czerwonych krwinek i płytek krwi, dlatego agregaty te zostaną przeniesione do krwi biorcy, chyba że zostaną usunięte z produktu krwionośnego.

Naukowcy proponują również konkretne testy, metody testowania i przepisy prawne mające na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Badanie nie zostało jeszcze zrecenzowane, ale wyniki są potwierdzone przez inne badania, w tym badania pracowników Moderny i dane firmy Pfizer.

Więcej na ten temat:

Źródło: Obiektivno

By Jurek R1a

Freelancer, ochroniarz, wolnosciowiec, milosnik natury

Skomentuj