Plan zarządzania ryzykiem szczepionek mRNA. COVID-19 – to więcej niż Chpl!

Być może przez ostatni rok dobrze zaznajomiliście się z terminem Chpl, a jak nie to nigdy nie jest za późno! Mam nadzieję…

Chpl  to skrót od Charakterystyki produktu leczniczego, każdy produkt leczniczy, tym bardziej szczepionki mają taki dokument. Szczepionki mRNA oczywiście też,  z których możemy dowiedzieć się m.in o składzie,  mechanizmie działania, bezpieczeństwie, badań produktu lub ich braku np., co do genotoksyczności czy rakotwórczości,  wpływie na płodność, przenikania przez łożysko,  do mleka matki, zakończeniu badań klinicznych, powikłaniach  itp.

Co do szczepionek mRNA COVID-19, wszystkie są dopuszczone warunkowo, a oznacza to , że oczekuję się potwierdzenia korzyści ze stosowania tych preparatów u ludzi. Oczekiwane są dowody potwierdzające te założenie.  Jak widzimy mamy tu doczynienia z czasem przyszłym, jeszcze niedokonanym 😉 Co więcej trwa monitorowanie nowych informacji o bezpieczeństwie… A potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności tych preparatów zakończy się przykładowo dla Pfizer COMIRNATY w 2023r.

Tu ze względu,  iż szczepionki COVID-19 Pfizer COMIRNATY są podawane dzieciom, przytoczę Państwu jeszcze jeden dokument wydany, do tych szczepionek , mianowicie „Risk Management Plan COVID-19 mRNA vaccine”. Taki drugi dokument o planie zarządzania ryzykiem jest do każdej szczepionki (Moderny,  ASTRAZENECA , Janssen).

Tak wygląda dla Pfizer COMIRNATY :

Dowiadujemy się z niego , iż:

„Brakujące informacje: Długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa. Wpływ ryzyko-korzyść. Długoterminowe bezpieczeństwo szczepionki BNT162b2 mRNA nie jest obecnie znane, jednak dalsze dane dotyczące bezpieczeństwa są gromadzone w trwającym badaniu C4591001 przez okres do 2 lat po podaniu 2 dawki szczepionki BNT162b2 mRNA.”

Ale co będzie sprawdzane?

Znajdujemy odpowiedź na stronie m.in., 80,84 i 118.

Na stronie 80 „ Ważne potencjalne ryzyko: choroba wzmocniona szczepionką (VAED), w tym wzmocniona choroba układu oddechowego związana ze szczepionką (VAERD)”, czytamy: „Chociaż nie zaobserwowano ani nie zidentyfikowano w badaniach klinicznych szczepionek COVID-19, istnieje teoretyczne ryzyko, głównie oparte na nieklinicznych danych dotyczących betakoronawirusa, że ​​VAED może wystąpić przed podaniem pełnego schematu szczepień lub u osób zaszczepionych, u których odporność słabnie z czasem. Jeśli VAED miałby zostać zidentyfikowany jako prawdziwe ryzyko, w zależności od jego występowania i ciężkości, może to mieć negatywny wpływ na ogólną ocenę korzyści ze szczepienia w przypadku niektórych osób.”

Dalej na stronie 84 : „jeśli VAED/VAERD miałby wystąpić u zaszczepionych osób, może się to objawiać jako zmodyfikowana i/lub cięższa kliniczna prezentacja infekcji wirusowej SARS-CoV-2 po kolejnej naturalnej infekcji.”

Natomiast na stronie 118 możemy zapoznać się z celem tego eksperymentu medycznego , czytamy : „badanie C 4591001”. „ Celem badania jest ocena bezpieczeństwa, tolerancji, immunogenności i skuteczności szczepionki mRNA COVID-19.

Niekorzystna nierównowaga między grupą zaszczepioną a grupą kontrolną w częstotliwości występowania COVID-19, w szczególności w przypadku ciężkiego COVID-19, może sugerować występowanie choroby nasilonej po szczepieniu. Nadzór zaplanowano na 2 lata po Dawce 2.”

Te informacje nie pozostawiają wątpliwości,  iż po pierwsze przyjmując szczepionkę przeciw COVID-19 , takie osoby są uczestnikami eksperymentu medycznego , oraz , że te preparaty mogą wpłynąć negatywnie, spowodować większe ryzyko niż korzyść, spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu i śmierć, nie istnieją jeszcze dowody potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność, „są oczekiwane” , nie zostały zakończone badania, dlatego przekazywanie informacji, zapewnienia, iż już  są bezpieczne i skuteczne, już przebadane, ryzyko powikłań jest niewielkie, stoi w sprzeczności z prawdą,  jest kłamstwem i jest niemoralne.

Tym bardziej, jeżeli o tak ważnych informacjach ,nie mówi się rodzicom przed uczestnictwem ich dzieci w eksperymencie medycznym. Dodam , iż w Polsce zabronione jest przeprowadzanie eksperymentów na zdrowych dzieciach!

Jeżeli ten preparat genetyczny,  okaże się szkodliwy, zostanie wycofany, natomiast wszelkie negatywne skutki zostaną do końca życia z dziećmi,  tego procesu wpływającego na zmianę w działaniu układu immunologicznego nie da się odwrócić.

Tekst dzięki uprzejmości: Ajwi Ajwi z kanału telegramowego #BANujeMYCelebrytòw

Skomentuj